img

Nové archeologické periodikum

V měsíci srpnu vydalo Muzeum východních Čech v Hradci Králové první dvě čísla časopisu
Archeologie východních Čech. Časopis navazuje na svého předchůdce Zpravodaj muzea v
Hradci Králové. V novém periodiku najdete jak materiálové studie, tak soupisy jednotlivých
nálezů východočeských muzeí.


Víc o Nové archeologické periodikum


Archeologické zajímavosti východních Čech najdete také v periodiku s názvem: Východočeský sborník historický

Recenzované odborné periodikum, určené k publikování původních vědeckých příspěvků z
historických oborů. Jsou zde zveřejňovány výsledky základního výzkumu, vázaného k území
východních Čech. Vychází od roku 1991. Vydává VČM v Pardubicích.


Víc o Archeologické zajímavosti východních Čech najdete také v periodiku s názvem: Východočeský sborník historický


Newer Entries »