img

Archeologické přednášky ve VČM

V průběhu měsíců října a listopadu proběhne ve Východočeském muzeu v Pardubicích cyklus přednášek s názvem: Starší doba bronzová. Cyklus bude zaměřen především na únětickou kulturu.

Starší doba bronzová

Starší doba bronzová