img

O autorech

Mgr. Tomáš Libánek
Vedoucí oddělení kultury a památkové péče Krajského úřadu Pardubického kraje, doktorand Katedry dějin a didaktiky dějepisu Univerzity Karlovy, obor České a československé dějiny, spoluřešitel projektu Vzdělanost a česká společnost.

PhDr. J. Jílek
Absolvent ÚAM FF Masarykovy univerzity v Brně (obor archeologie a klasická archeologie). Od roku 2006 pracuje jako odborný pracovník ve VČM v Pardubicích. Od roku 2010 externě přednáší na Ústavu historických věd FF, Univerzity Pardubice. Specializuje se na dobu římskou a dobu stěhování národů.

PhDr. David Vích
Po studiu Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové v letech 1994-1999 působil jako učitel na Základní škole a gymnáziu v Konici, zároveň v letech 2000-2005 vystudoval archeologii na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou na FF UK v Praze. Od r. 2005 pracuje jako archeolog v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě. Zaměřuje se na archeologii východních Čech a severozápadní Moravy, povrchovou prospekci a problematiku detektorů kovů v archeologii.

Mgr. Jan Musil
Absolvent ÚAM FF Masarykovy univerzity v Brně v roce 2004, od roku 2003 zaměstnancem Regionálního muzea v Chrudimi, od roku 2006 vedoucím sbírkového oddělení. Zaměřuje se zejména na středověkou a novověkou hmotnou kulturu (keramika, militária a drobná kovová industrie), výzkum složitých stratigrafií v městském či hradním prostředí.

Mgr. František Kašpárek
Absolvent ÚAM FF Masarykovy univerzity v Brně, od roku 2008 pracuje ve VČM v Pardubicích. Specializuje se na dobu římskou, zejména na zpracování sídlištních kontextů. Od roku 2007 je aktivním členem skupiny historického šermu „Družina župana Čeledraga“ s čímž souvisí i jeho zájem na popularizaci našich nejstarších dějin.

Martin Pospíšil
V roce 2006 započal studium na Slezské univerzitě v Opavě v oboru středověká archeologie. Během studia nastoupil jako záskok za mateřskou dovolenou Mgr. Jany Němcové v Regionálním muzeu v Litomyšli pod odborným dozorem Mgr. Miroslavy Cejpové z Východočeského muzea v Pardubicích.

Bc. Kristýna Cebová
Absolventka KA FF Univerzity Hradec Králové. Od roku 2011 pracuje ve VČM v Pardubicích. Specializuje se na terénní záchranou činnost a nejnověji také na problematiku mladší doby kamenné na Pardubicku.

Mgr. Miroslava Cejpová
Je absolventkou FF Univerzity Karlovy. Pracovala ve VČM v letech 1985-1991, znovu od pak od roku 2002. Od roku 2003 je vedoucí archeologického oddělení. Specializace: casteollogie, archeologie středověku.

PhDr. Radko Sedláček
Je absolventem Filozofické fakulty MU v Brně. Ve VČM pracuje od roku 2002. Specializuje se na záchranné archeologické výzkumy v Mikulovicích u Pardubic a Opatovicích n. L. Předmětem jeho odborného zájmu je období popelnicových polí. (Účast na projektu pouze do 31.12. 2012)

Ing. Jan Pavliš
Je absolventem fakulty stavební VUT Brno. Specializace – architektonické návrhy, projektové dokumentace v oboru pozemní stavby, interiéry a vše co souvisí s architekturou a stavebnictvím. Ing. Pavliš je autorem nábytkových prvků a konstrukcí ve výstavě Klenoty z hlubin věků, archeologie Pardubického kraje.

Tomáš Kubelka
se narodil roku 1976 v Pardubicích. Od elektrotechnického vzdělání se odklonil k fotografii, které se pracovně věnuje cca 15 let. Od denního zpravodajství na pozici fotoreportéra k magazínové tvorbě se zaměřením na portrét, vyzkoušel nejširší spektrum obrazové tvorby. Nyní se věnuje samostatné činnosti na volné noze. Je autorem či spoluautorem několika publikací a výstav, a také nositel ocenění Czech press photo. www.tomaskubelka.eu

Dále bychom rádi poděkovali pracovníkům provozního a konzervátorského odd. VČM v Pardubicích. Podobu www. stránek připravil J. Rychlík.