img

Východočeské muzeum v Pardubicích vydalo 21. číslo Východočeského sborníku historického

V čísle 21 najdete tyto studie:

Sídliště z pozdní doby římské a počátku doby stěhování národů v Chrudimi,
J. Musil – J. Jílek

Depot železných předmětů z Mlékosrb, okr. Hradec Králové a další blízké
nálezy z východních Čech
N. Profantová – F. Kašpárek

Spor dlužníka Jiříka Rožce z Bohdanče a Mikuláše Haltýřníka o platnost
prodeje usedlosti (1584-1594)
T. Siglová

Kutnohorský patricijský rod „z Vrchovišť“ v jagellonské době
E. Matějková

Význam kladské vládní mince ve struktuře oběživa v Čechách druhé poloviny
17. století, Vojtěch Brádle

Urozený příbuzný versus profesionální agent. Sonda do komunikační praxe
milánského guvernéra Jeronýma Colloreda ve 20. letech 18. století,
L. Maršálková

Stavebník František Josef Šlik,
L. Rychnová

Spolkový život v Luži,
T. Bandžuch

Služebna Hlavního rasového a osídlovacího úřadu SS v Pardubicích
1941 – 1944,
R. Novotný

Východočeský sborník historický č. 21