img

Vyšel Východočeský sborník historický č. 22

Právě vyšlo 22. číslo Východočeského sborníku historického. Další informace o časopise viz

http://vcsh.vcm.cz/

 

Obsah:

F. Kašpárek – T. Mangel: Laténské sídliště v Pohřebačce, okr . Pardubice (Záchranný výzkum v roce 2012), s. 3–72

 

J. Musil – P. Netolický: Zaniklá středověká a raně novověká ves Bolešov v k .ú. Spačice, okres Chrudim, Pardubický kraj. s. 73–114

 

J. Teplý: Hrad Strádov a Jaroš Lacembok z Chlumu, s. 115–136

 

P. Vorel: Zdechovický poklad Hynka Tluksy Vrábského z Vrábí a finanční potenciál české venkovské šlechty koncem 16. století (Spor o šlechtickou pozůstalost v případě smrti zůstavitele bez dědiců a bez pořízeného kšaftu z let 1594–1603), s.137–206

 

L. Nekvapil: Kraj „náboženských blouznivců“ v době rané tolerance : Rychmbursko kolem rok u 1781, s. 207–238

 

M. Macková: Plukovník Ludwig Hohenlohe-Langenburg a Pardubice, s. 239–272

 

V. Kyncl: Heinz Barth , Ležáky a Oradour sur Glane mezi justicí a politikou, s. 273–298