img

Keltové ve východních Čechách

Dne 15. 2. v 16:00 bude otevřena ve Východočeském muzeu v Pardubicích výstava Keltové ve východních Čechách. K vidění budou zajímavé nálezy z doby laténské (šperky, zbraně, nástroj a nářadí), které dobře vykreslí život a pohřbívání starých Keltů. Na výstavě spolupracuje sdružení Boii, o.s.

Pozvánka na výstavu