img

Obr. 3 – Východní stěna výkopu se zachyceným torzem vrcholně středověkého zahloubeného objektu.

Obr. 3 – Východní stěna výkopu se zachyceným torzem vrcholně středověkého zahloubeného objektu.

Obr. 3 – Východní stěna výkopu se zachyceným torzem vrcholně středověkého zahloubeného objektu.