img

Sídliště z doby laténské v Pohřebačce

Ve dnech 11. dubna až 18. května 2012 proběhl záchranný archeologický výzkum na katastrálním území Pohřebačka, přibližně 16 km severně od Pardubic.

Výzkum byl vyvolán stavbou rozšíření silnice I/37. Klimatické podmínky byly zpočátku velmi nepříznivé a zkoumaná plocha byla několikrát téměř zcela zaplavena, i tak však bylo možné prozkoumat celkem 53 archeologických situací.

 Ve výplni objektů se nacházely keramické fragmenty, které lze předběžně zařadit do mladší doby laténské, dále například zlomek jantarového korálku nebo větší kusy strusky. Z objektů můžeme zmínit nadzemní stavbu na čtyřech sloupech anebo malou pícku. Výzkum zřejmě odhalil okraj latenského sídliště, které je situováno na nepatrné terénní vlně.
Archeologický výzkum provedli Mgr. F. Kašpárek a Bc. K. Cebová z Východočekého muzea v Pardubicích. S terénními a dokumentačními pracemi vypomohla firma TerraVerita spol. s.r.o.

Pohřebačka_půdorys nadzemní stavby

 

Pohřebačka_zlomek jantarového korálku (kresba, foto T. Mangel)