img

Záchranné archeologické výzkumy na k. ú. Libišany, okr. Pardubice

Během jara a léta 2010 bylo provedeno několik záchranných akcí předcházejících výstavbě rodinných domů. Díky výzkumům se podařilo prozkoumat archeologické situace (hliníky, zásobní jamy, kůlové jámy), které lze připsat mladší době kamenné, konkrétně kulturám s lineární a vypíchanou keramikou. Z nálezů převažuje keramika a jsou zastoupeny i zlomky kamenných nástrojů.

Libišany. pohled na skrytou plochu

Libišany. pohled na skrytou plochu

Libišany. obj. 10. pohled na prozkoumanou stavební jámu

Libišany. obj. 10. pohled na prozkoumanou stavební jámu