img

obr. 2 – Košumberk, hrad. Pohled do interiéru věže.

obr. 2 – Košumberk, hrad. Pohled do interiéru věže.

obr. 2 – Košumberk, hrad. Pohled do interiéru věže. Červená šipka označuje puklinu ve skalním podloží, žlutá šipka trám datovaný po roce 1307.