img

Záchranný archeologický výzkum na k.ú. Dolní Roveň, okr. Pardubice

Výzkum realizovaný na podzim roku 2010 předcházel výstavbě rodinného domu pana P. Herbsta. Po skrývce ornice a podorničí se vyrýsovaly kůlové jamky a dva sídlištní objekty upozorňující na existenci pravěkého sídliště. Nálezy lze připsat slezskoplatěnické kultuře z pozdní doby bronzové a doby halštatské.

Dolní Roveň. pohled na plochu ZAV

Dolní Roveň. pohled na plochu ZAV

 

Dolní Roveň. pohled na kůlové jamky po začištění plochy

Dolní Roveň. pohled na kůlové jamky po začištění plochy