img

D.Roveň.pohled na kůlové jamky po začištění plochy

Dolní Roveň. pohled na kůlové jamky po začištění plochy

Dolní Roveň. pohled na kůlové jamky po začištění plochy