img

02_obytný prostor s druhotně vestavěným soklem pro kachlová kamna

02_obytný prostor s druhotně vestavěným soklem pro kachlová kamna