img

04_sklep v objektu v jihozápadní části zkoumané plochy

04_sklep v objektu v jihozápadní části zkoumané plochy