img

05_sklep v objektu v jihozápadní části zkoumané plochy

05_sklep v objektu v jihozápadní části zkoumané plochy