img

01 část domu Nového Města ve střední části zkoumané plochy

01	část domu Nového Města ve střední části zkoumané plochy