img

Záchranný archeologický výzkum při budování kanalizace na k.ú. Dolní Roveň, okr. Pardubice

Výzkum proběhl na jaře roku 2010, jeho zahájení bylo vyvoláno objevem archeologických objektů při hloubení průkopů pro kanalizaci v intravilanu obce. Díky vstřícnému přístupu investora (obec Dolní Roveň) se podařilo prozkoumat všechny objekty porušené průkopem. Ke dni 9. 7. bylo zachyceno 6 objektů. Kromě nálezů z období pozdní doby bronzové a doby halštatské se je nutné zmínit o objevu středověkého keramického materiálu datovatelného předběžně na konec 13 století.

Dolní Roveň. hrot šípu

Dolní Roveň. hrot šípu

Dolní Roveň_pohled na zkoumaný obj.

Dolní Roveň_pohled na zkoumaný obj