img

obr. 3_Chrudim, Píšťovy. Jemná keramika z pozdní doby římské a z doby stěhování národů.

obr. 3_Chrudim, Píšťovy.  Jemná keramika z pozdní doby římské a z doby stěhování národů.

obr. 3_Chrudim, Píšťovy. Jemná keramika z pozdní doby římské a z doby stěhování národů.