img

Záchranný archeologický výzkum v Cerekvici nad Loučnou, okr. Svitavy

ZAV 2006-2007, 2007-2009
Při rozšiřování areálu Zemědělského družstva Růžový palouček byla prozkoumána část sídliště z mladší doby kamenné (včetně půdorysů třech kůlových domů), několik objektů z pozdní doby kamenné a raného středověku. K nejzajímavějšímu objevu náleží prozkoumaná část osady z doby římské (především z jejího mladšího úseku). Mezi získanou kolekcí předmětů nechybí ani předměty vyrobené původně na území římské říše včetně části meče

01_Cerekvice n L půdorys neolitickeho domu

01_Cerekvice n L půdorys neolitickeho domu