img

Záchranný archeologický výzkum v Černé za Bory – Hostovicích, okr. Pardubice

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán stavbou kanalizace a vodovodu mezi obcemi Žižínem (k. ú. Černá za Bory) a Hostovicemi, kterou provádělo město Pardubice. Výzkum probíhal od 5. 10. do 13. 11. 2009. Nejdříve byla sejmuta ornice pomocí hladké lžíce (tzv. pravítka), což umožnilo lépe rozpoznat archeologické situace (obr. 1). Skrývka probíhala v rámci projektové dokumentace v délce necelých 2 km a šířce 1 m (obr. 2). Malá šířka skrývky umožnila jen částečné odhalení 29 archeologických objektů (obr. 3 a 4).Výkopové práce, zaměření a digitalizaci provedla firma Terra Verita s r.o. Získaný inventář lze předběžně zařadit do období od konce 13. století až do 14. století, což by mohlo potvrzovat již dříve známé středověké osídlení.

Obr. 1. Skrývka plochy

Obr. 1. Skrývka plochy

Obr. 2. Skrytá plocha

Obr. 2. Skrytá plocha

Obr. 3. Obj 21_žlab

Obr. 3. Obj 21_žlab

Obr. 4. Obj 25_sídlištní objekt

Obr. 4. Obj 25_sídlištní objekt