img

Záchranný archeologický výzkum v Chrudimi – Koželužské ulici

Při přestavbě původně pozdně středověkého domu čp. 108 byla v roce 2010 získána menší representativní kolekce pozdně středověkých komorových a nádobkových kachlů. Na základě uložení a průvodní keramiky můžeme soudit, že k jejich uložení došlo při rekonstrukci domu v 17. století.

obr. 1 – Chrudim, Koželužská ulice, dům čp. 108. Detail ostění pozdně gotického okna.

obr. 1 – Chrudim, Koželužská ulice, dům čp. 108. Detail ostění pozdně gotického okna.

obr. 2 - Chrudim, Koželužská ulice, dům čp. 108. Pohled na zkoumanou plochu.

obr. 2 - Chrudim, Koželužská ulice, dům čp. 108. Pohled na zkoumanou plochu.

obr. 3 - Chrudim, Koželužská ulice, dům čp. 108. Zlomek komorového kachle s heraldickým motivem – zde znak města Chrudimi.

obr. 3 - Chrudim, Koželužská ulice, dům čp. 108. Zlomek komorového kachle s heraldickým motivem – zde znak města Chrudimi.

obr. 4 - Chrudim, Koželužská ulice, dům čp. 108. Zlomek komorového kachle.

obr. 4 - Chrudim, Koželužská ulice, dům čp. 108. Zlomek komorového kachle.

obr. 5 - Chrudim, Koželužská ulice, dům čp. 108. Zlomek komorového kachle.

obr. 5 - Chrudim, Koželužská ulice, dům čp. 108. Zlomek komorového kachle.