img

Záchranný archeologický výzkum v Chrudimi-Lázeňské ulici

Kvůli statické poruše parkánové hradby byla v roce 2009 realizována statická sondáž. Při výzkumu byl objeven příkop datovaný do pozdně halštatského období slezskoplatěnické kultury. Dále byl objeven relikt raně středověkého valového opevnění s ohořelou čelní kamennou plentou. Výzkum potvrdil založení parkánové hradby v první polovině 15. století.

obr. 1 – Chrudim, Lázeňská ulice. Parkánová hradba.

obr. 1 – Chrudim, Lázeňská ulice. Parkánová hradba.

obr. 2 - Chrudim, Lázeňská ulice. Zbytek pravěkého příkopu.

obr. 2 - Chrudim, Lázeňská ulice. Zbytek pravěkého příkopu.

obr. 3 - Chrudim, Lázeňská ulice. Žlutá šipka označuje rozvalenou čelní kamennou plentu raně středověkého valu.

obr. 3 - Chrudim, Lázeňská ulice. Žlutá šipka označuje rozvalenou čelní kamennou plentu raně středověkého valu.