img

Záchranný archeologický výzkum v Dražkovicích, okr. Pardubice

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán stavbou skladovací haly (p.p.č. 248) v Dřažkovicích (obr.1). Výzkum proběhl ve dnech od 11.10. do 18.10. 2010. Plocha výzkumu byla zničena dřívější zástavbou teletníku. Mezi značnými recentními zásahy bylo rozpoznáno 9 archeologických situací (obr. 2). Charakter naleziště lze interpretovat jako osídlení ze starší doby železné. Ve výplni objektů byly objeveny keramické fragmenty slezskoplatěnické kultury (obr. 3).

Obr. 1. Celkový pohled na plochu

Obr. 1. Celkový pohled na plochu

Obr. 2. Celkový pohled na skrytou plochu

Obr. 2. Celkový pohled na skrytou plochu

Obr. 3. Objekt 6 - zásobní jáma

Obr. 3. Objekt 6 - zásobní jáma