img

Záchranný archeologický výzkum v Jevíčku, okr. Svitavy

Záchranný archeologický výzkum zde proběhl v letech 2010-2011 v souvislosti s revitalizací náměstí. Zatímco úprava vlastního povrchu se dotkla v zásadě pouze povrchu archeologických situací, modernizace inženýrských sítí si vyžádala průzkum i hlouběji uložených situací. K nejzajímavějšímu zjištění náleží jímka ze 14. stol. s kolekcí celých nádob.

01_Jevíčko jímka s kumulaci nadob na povrchu

01_Jevíčko jímka s kumulaci nadob na povrchu