img

Záchranný archeologický výzkum v Litomyšli při stavbě výrobní haly

V červenci 2012 proběhl záchranný archeologický výzkum na stavbě výrobní haly v k. ú. Litomyšl. Přítomnost archeologických situací prozrazovaly objekty s charakteristickou tmavou výplní, v průběhu výzkumu se však nepodařilo získat žádné předměty, které by situaci datovaly. Tento jev je pro daný region charakteristický, ale doposud ne zcela spolehlivě vysvětlený. Několik vzorků datovaných metodou C14 přinesly data z přelomu starší a mladší doby bronzové, starší a mladší doby železné a vrcholného středověku. Úkolem dalších výzkumů bude ověřit spolehlivost získaných dat nejplépe na archeologicky datovaných situacích a objektech.

Litomyšl_začišťování plochy výzkumu