img

Záchranný archeologický výzkum v Přelouči, okr. Pardubice

Záchranný archeologický výzkum proběhl na  stavbě nové administrativní budovy MěÚ Přelouč a v prostoru severně od této stavby, na st.p.č. 124/1, st.p.č. 124/2, st.p.č. 125 a p.p.č. 56/1, jižně od Masarykova náměstí za domem čp. 27. Terénní část výzkumu proběhla od 1. 4. 2010 do 9. 6.2010. V průběhu výzkumu byly objevené stopy stavebního vývoje hospodářské části domu stojícího na náměstí středověkého města od 13. století až do 2. poloviny 20. století. Za nejzajímavější považujeme objev částečně zahloubeného domu z 13. století. Dům o rozměrech cca 6 x 6 m byl přístupný vstupní šíjí se 7 schody vytesanými do podloží, strop a střechu nesl kůl zapuštěný pod úroveň podlahy ve středu místnosti a další 4 kůly v rozích, ve výklenku proti schodům byla zřejmě pec. Nálezy z domu dosud nejsou zpracované, nelze vyloučit, že objekt pochází ještě z domy před lokací středověkého města.

01_Přelouč. pohled na zkoumanou plochu od jihu

01_Přelouč. pohled na zkoumanou plochu od jihu

02_Přelouč. 3D zaměření základů objeveného domu z 13. století (3D modelace A. Kössl)

02_Přelouč. 3D zaměření základů objeveného domu z 13. století (3D modelace A. Kössl)