img

obr. 2_Úhřetice. Kůlový žlab náležící kultuře s vypíchanou keramikou.

obr. 2_Úhřetice. Kůlový žlab náležící kultuře s vypíchanou keramikou.

obr. 2_Úhřetice. Kůlový žlab náležící kultuře s vypíchanou keramikou.