img

obr. 4 – Úhřetice. Detail vypreparované keramiky náležející kultuře s vypíchanou keramikou.

obr. 4 – Úhřetice. Detail vypreparované keramiky náležející kultuře s vypíchanou keramikou.

obr. 4 – Úhřetice. Detail vypreparované keramiky náležející kultuře s vypíchanou keramikou.