img

Záchranný archeologický výzkum ve Starém Hradišti, okr. Pardubice

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán výstavbou základní technické vybavenosti pro 13 rodinných domů v obci Staré Hradiště (přípojky vody a kanalizace, NTL plynovod + přípojky, veřejné osvětlení a komunikace). Archeologické situace a nálezy byly rozpoznány díky sondážnímu rýhování, které předcházelo skrytí plochy pod budoucí stavbou komunikace (obr 1). Sondážní rýhování bylo realizováno 11. 11. 2010. V oblasti, kde byly objeveny archeologické objekty, došlo  k rozšíření zkoumané plochy též 11. 11. 2010. Vlastní exkavace archeologických objektů proběhla od 12. 11. Celkově bylo prozkoumáno 6 objektů ze 13. a 14. století. Díky velmi nízké ornici (30cm) byly objekty značně porušeny (obr 2). Při skrývce bylo objeveno původní řečiště vodoteče, které bylo i geodeticky zaměřeno (firma M. Kotek).

Obr. 1. Celková skrytá plocha

Obr. 1. Celková skrytá plocha

Obr. 2. Staré Hradiště. obj č. 1

Obr. 2. Staré Hradiště. obj č. 1