img

Záchranný archeologický výzkum ve Starých Jesenčanech, okr. Pardubice

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán výstavbou přístupových komunikací pro rodinné domy. Sledovaná plocha se rozprostírala na parcelách č. 518 a 596/1, které se nacházejí  na SZ okraji obce (obr. 1). Investorem akce se stal Ing. Milan Děd. Archeologické situace byly rozpoznány díky sondážnímu rýhování, které předcházelo skrytí plochy pod komunikacemi (obr. 2). Sondážní rýhování bylo realizováno 6.10. 2008. Vlastní exkavace archeologických objektů proběhla od 29. 10. do 14. 11. 2008. Celkově bylo prozkoumáno 102 objektů (obr. 3). Objekty obsahovaly keramický inventář z 15. století a pravěké artefakty ze starší doby bronzové. Dozor při skrývce, výkopové a dokumentační práce provedla firma Terra Verita s.r.o.

Obr. 1. St. Jesenčany. družicový pohled na místo výzkumu a jeho lokalizace

Obr. 1. St. Jesenčany. družicový pohled na místo výzkumu a jeho lokalizace

Obr. 2. St. Jesenčany. sondážní rýhování

Obr. 2. St. Jesenčany. sondážní rýhování

Obr. 3. St. Jesečany. objekt 43 – sídlištní objekt

Obr. 3. St. Jesečany. objekt 43 – sídlištní objekt