img

Záchranný archeologický výzkum ve Vysokém Mýtě, okr. Ústí n. O.

Záchranný archeologický výzkum vyvolaný stavbou rodinného domu odhalil objekt, který mohl být vzhledem k charakteru zemních prací pouze z části. Výzkum proběhl v roce 2007. Získaná keramika klade situaci do počátku pozdní doby kamenné – jordanovské kultury.

01_Vysoké Mýto, Vřesová RD sonda celkový pohled

01_Vysoké Mýto, Vřesová RD sonda celkový pohled