img

Zjišťovací výzkum a povrchová prospekce na Lanšperku, okr. Ústí n. O.

V letech 2008-2010 bylo objeveno odborné veřejnosti zcela neznámé opevnění ležící nedaleko známého hradu. Výzkum a průzkum upřesnil datování opevnění do závěru 13. stol. či spíše průběhu 14. stol. V předpolí hrádku prokázal chov zvířat a provozování řemesel.

01_Lanšperk sonda v arealu fortifikace

01_Lanšperk sonda v arealu fortifikace