img

Zjišťovací výzkum v Pardubicích – Machoňově pasáži

Zjišťovací archeologický výzkum byl vyvolán rekonstrukcí a přístavbou čp. 60 a 450 na Třídě Míru. Sledovaná plocha výzkumu byla lokalizována na parcelách: st. p. 7411, 9451/1, 9451/2, ppč. 175/1, 3140/1. Sondážní rýhování bylo realizováno 30. a 31. 8. 2010 (obr 1). Celkem bylo vyměřeno a vykopáno 5 sond. Cílem výzkumu bylo zdokumentování vrstev v historickém centru města Pardubice (obr 2). Zaměření sond a celkové plochy provedla firma M. Kotek prostřednictvím TS. Změřeny byly všechny sondy a plocha celého výzkumu.

Obr. 1. Terénní práce – sonda 1 (v pozadí) a sonda 2 (blíže z pohledu)

Obr. 1. Terénní práce – sonda 1 (v pozadí) a sonda 2 (blíže z pohledu)

Obr. 2. Dokumentování sondy č.2.

Obr. 2. Dokumentování sondy č.2.