img

Zjišťovací výzkum v předpolí hrádku Hlavačov u Chocně

V dubnu roku 2012 při průzkumu okolí vrcholně středověkého hrádku nazývaného Hlavačov v k. ú. Choceň byla zjištěna archeologická situace s keramikou ze 13. století dokládající jisté aktivity v předpolí hrádku. Sonda položená zde na jaře r. 2012 prokázala přítomnost kulturní vrstvy, mimo ni se nevelkým odkryvem (5 m2) podařilo zachytit ještě dvě kůlové jámy a jednu větší jámu neurčené funkce. Výzkum prokázal dosud neznámé sídlištní aktivity v okolí hradu, které spadají do první fáze existence hradu, tedy do 13. století. Situaci interpretujeme jako hospodářské zázemí hradu.

Archeologická sonda v předpolí hradu Hlavačova (foto. D. Vích)