img

Avarský třmen z hradiště Benátky u Litomyšle

Avarský třmen z hradiště Benátky u Litomyšle pochází pravděpodobně z 8. či dokonce již pokročilého 7. století. n. l., čímž se řadí mezi jeden z nejstarších nálezů avarských třmenů v evropském prostoru. Na území tehdejšího středověkého Vraclavska jde tak o jednu z nejstarších památek dokládající pohyb avarských kmenů, původně středoasijského obyvatelstva, na našem území.

01_Benatky u Litomysle_trmen

01_Benatky u Litomysle_trmen