img

Bronzová dvojdílná štítková spona s růžicemi z Čepí

Masivní bronzová spona se štítkem vzhledem ke své velikosti jistě nesloužila běžnému spínacímu účelu, nýbrž měla význam symbolický. Náleží velké skupině spon dvojdílné konstrukce, někdy nazývané také jako spony spindlersfelderské. Typická pro celou skupinu je dvojdílná stavba tvořená dvěma vinutými růžicemi se středovým štítkem z jednoho kusu a dále jehlou z druhého kusu bronzoviny. Spona je součástí většího souboru (depotu) bronzového šperku, který byl náhodně objeven při orbě v poloze „Olšiny“ v roce 1882. Kromě této spony depot obsahoval fragment další spony a dále 22 kusů rytých tyčinkovitých náramků. Soubor představuje typickou náplň chronologického stupně lužických depotů, „Kosmonosy“ (1190-1050 let př. n.l.) mladší doby bronzové.

01_Čepí_spona (foto. V. Maryška)

01_Čepí_spona (foto. V. Maryška)