img

Bronzová maskovitá spona z Mikulovic u Pardubic

Spínadlo bylo zajištěno při záchranném archeologickém výzkumu při stavbě rodinného domu pana Valáška v roce 2006. Bronzová spona s ulomeným vinutím a jehlou byla vyrobená technikou lití. Drobné morfologické detaily jsou vypilovány za studena. Lučík spony je zdoben dvěma mužskými hlavami s dlouhou bradkou, které jsou provedeny v raně laténském stylu. Spona patří do skupiny takzvaných maskovitých spon, které se v několika exemplářích vyskytují také na našem území. Svým konkrétním provedením a způsobem zpracování představuje unikát, který nemá přesných analogií. Spínadlo je svědectvím doby, kdy do našich oblastí s dožívajícím pozdně halštatským prostředím začíná pronikat materiální kultura spojovaná s laténským obdobím, tedy se starými Kelty. Můžeme ji datovat do rozmezí let 500-400 př.n.l. Spona sloužila ke spínání oděvu podobně jako dnes zavírací špendlík. V současnosti se tato spona stala předlohou pro logo projektu Laus archaeologiae.

01_Mikulovice_maskovitá spona foto. T. Kubelka

01_Mikulovice_maskovitá spona foto. T. Kubelka