img

Jedinečný nález plastiky kozla z mladší doby kamenné z Třebosic

Při záchranném archeologickém výzkumu předcházejícímu stavbě rodinného domu v Třebosicích, okr. Pardubice našli archeologové unikátní zoomorfní plastiku.

Oblast mezi Pardubicemi a Chrudimí je hojně osídlena již od neolitu. Katastrální území Třebosice není archeologům zcela neznámé, v posledních dvaceti letech zde proběhly dva velké plošné průzkumy.

Keramická plastika kozla byla objevena v sídlištním objektu spolu s velkým množstvím keramických zlomků a několika kusy štípané kamenné industrie. Trup a hlava kozla vybíhá z okraje zřejmě kulovité nádoby nebo mísy.  Předběžně byla figurka datovaná do středního neolitu, přesněji do kultury s lineární keramikou. „V absolutních datech se pohybujeme kolem roku 5 000 před n. l.“ vysvětluje archeoložka Mgr. Kristýna Cebová z Východočeského muzea v Pardubicích.  Ačkoliv nejsou nálezy zoomorfních plastik nijak výjimečné, unikátní je na plastice z Třebosic realistické provedení. Ve středoevropském kontextu prozatím nebyla analogická figurka nalezena.

plastika z Trebosic (foto. L. Vojtěchovský)