img

Meč z Žampachu

Meč byl nalezen r. 1836 v areálu hradu spolu s kusem kroužkové zbroje („drátěná košile“). Zbraň byla dlouho uložena na faře v obci Písečná (sousední obec), nakonec se v  roce 1978 dostala do muzea ve Vysokém Mýtě. Meč není dochován v úplnosti, chybí asi třetina čepele. Čepel nese v horní části pod záštitou tauzování – na jedné straně obrys běžícího jednorožce, na straně druhé běžícího vlka a motiv ondřejského kříže (písmeno X). Tyto značky odkazují na výrobce – dílnu v Pasově vyrábějící ve své době velmi kvalitní zbraně. Meč můžeme datovat do 1. pol. 14. stol. a lze jej hypoteticky spojit ve shodě s místními pověstmi s dobýváním hradu Karlem IV. r. 1355 patřícímu loupeživému rytíři Janu Pancíři ze Smojna.

01_Meč z Žampachu (foto T. Kubelka)

01_Meč z Žampachu (foto T. Kubelka)