img

Opasková zápona ze Slepotic

Díky záchrannému archeologickému výzkumu Tomáše Čurdy byla do sbírek Východočeského muzea v Pardubicích získána bronzová opasková zápona. Zápona sloužila k zapínání opasku a můžeme ji zařadit na počátek doby římské. Ve východních Čechách se zatím jedná o jediný nález svého druhu.

Bronzová opasková zápona (foto V. Maryška)