img

Plaňanský pohár z Dašic

Zlomek keramické nádoby – plaňanského poháru byl získán na počátku 20. století v Dašicích. Tento typ nádob zdobených zpravidla rytou a vhloubenou výzdobou archeologové datují na počátek doby římské.

Zlomek plaňanského poháru z Dašic (foto V. Maryška)