img

Poklad z Dřítče

V 60. letech 20. století získal archeolog Ludvík Skružný do sbírek Krajského muzea v Pardubicích (dnes Východočeské muzeum v Pardubicích) soubor bronzových předmětů (dvě nánožní spirály a náramek) a zlomky keramiky. Nánožní spirály patří k nejlépe dochovaným kusům v Čechách. Bronzové nálezy ukazují na kontakty obyvatel východních Čech  a Moravy v mladší době bronzové.

Soubor nálezů z Dřítče (foto. V. Maryška)