img

Pozdně římská lampa z Brozan n. L.

Po roce 1950 daroval pan V. Markalous do archeologické sbírky Východočeského muzea v Pardubicích hliněný kahan. Lampa byla nalezena v roce 1950 v písečném nánosu u řeky Labe v katastru obce Staré Brozany, (dnes kú. Brozany n. L.). Centrální kruhový terč je zdoben reliéfem ptáčka s protaženými pařáty. Ptáček je ztvárněn schematicky a nese dekor drobných kroužků po celém těle. Na dně lampy je vyryt kruh s vloženým křížem a drobnými tečkami. U pozdně antických lamp se setkáme často s motivy holubic, pávů a orlů. Jednoduchost-schématičnost motivů je typická jak pro příklady ze severoafrických dílen tak pro jejich napodobeniny. Kahan můžeme  datovat do úseku od 4. do 5. století. Otázkou však zůstává autenticita nálezu ze Starých Brozan, neboť památka pochází z písečného nánosu Labe. Tato skutečnost komplikuje vypovídací hodnotu předmětů, nemůžeme u něj totiž vyloučit možnost, že se do písečného nánosu dostal ze středověkého nebo recentního nálezového prostředí.

Pozdně římská lampa z Brozan n. L. (foto. V. Maryška)

01_Pozdně římská lampa z Brozan n. L. (foto. V. Maryška)