img

Stříbrné mince z Chrudimi

V roce 2006 byl realizován doposud největší záchranný archeologický výzkum v historickém jádru Chrudimi. Na staveništi OBC Balustráda v Hradební ulici byly odkryty pozůstatky středověkých domů a baterie odpadních jímek a jam. Většina domů domovního bloku vymezeného Rybičkovou a dnešní Hradební ulicí zanikla za třicetileté války. Lokalita se nalézala v tzv. Bohaté čtvrti, čemuž odpovídá i skladba luxusních komodit jako sklo,  kamenina, delfské a jihoněmecké fajánse, majoliky, mezzomajoliky a dokonce i hedvábí.
Při archeologickém výzkumu byl objeven ve sklepě středověkého domu zničeného za třicetileté války nalezen malý depot masivních stříbrných mincí obsahující 3 španělské realy ražené v tehdy španělském Nizozemí a také dvě stříbrné mince zvané scudo ražené v Benátkách za vlády dóžete Francesca Erizza (1631-1646). V této souvislosti za zmínku stojí přítomnost benátské žoldnéřské jednotky Collalto, která je zde připomínána roku 1627. Jednalo se patrně o součást kontingentu prezidenta císařské vojenské rady Rombalda Collalto, který se po neshodách rozešel s Albrechtem z Valdštejna. Mince patrně tvořily součást žoldu některého z vojáků, které byly utraceny patrně za alkohol a jídlo. Uvědomíme – li si, že všechny domy byly právováreční a že v tomto domovním bloku je připomínán pivovar nebudeme asi příliš daleko od pravdy. Peníze si pak blíže neznámý chrudimský měšťan schoval někdy před rokem 1648 do sklepa svého domu a již neměl příležitost si je vyzvednout.

01_Stříbrné mince z Chrudimi (foto T. Kubelka)

01_Stříbrné mince z Chrudimi (foto T. Kubelka)