img

Archeologické zajímavosti východních Čech najdete také v periodiku s názvem: Východočeský sborník historický

Recenzované odborné periodikum, určené k publikování původních vědeckých příspěvků z
historických oborů. Jsou zde zveřejňovány výsledky základního výzkumu, vázaného k území
východních Čech. Vychází od roku 1991. Vydává VČM v Pardubicích.

Východočeský sborník historický

Východočeský sborník historický