img

Podzimní cyklus archeologických přednášek – mladší doba bronzová

Archeologické oddělení Východočeského muzea v Pardubicích zve na tradiční podzimní cyklus přednášek, které představí posluchačům nové objevy a nálezy z mladší doby bronzové.


Víc o Podzimní cyklus archeologických přednášek – mladší doba bronzová


Archeologie východních Čech 3 v prodeji

Muzeum východních Čech v Hradci Králové vydalo 3.  číslo časopisu v němž jsou publikována nová archeologická zjištění a výzkumy.


Víc o Archeologie východních Čech 3 v prodeji


Archeologická přednáška v Trhové Kamenici

Archeologická přednáška v Trhové Kamenici

 Ve čtvrtek 20. června 2013 v 17.00 seznámí PhDr. J. Musil (Regionální muzeum v Chrudimi) širokou veřejnost s nejnovějšími archeologickými poznatky k dějinám obce. Přednáška proběhne v obřadní síni na místní faře.

http://www.trhovakamenice.cz/


Keltský den ve Východočeském muzeu v Pardubicích

Dne 21. 5. 2013 od 9:00 proběhne v prostorách Východočeského muzea v Pardubicích doprovodná akce k výstavě Keltové ve východních Čechách. Dopoledne bude věnováno výukovým programům pro školní mládež. Součástí programu bude krátká přednáška PhDr. J. Jílka s názvem „Keltové a my“ a seznámení s řemesly, keltskou zbrojnicí  a zvyky Keltů.  Ty představí na zámeckém nádvoří společnost Armentum, Agentura pro obnovu  a uchování historických tradic a občanské sdružení BOII, o.s.

Od 13:00 do 17:00 se keltský svět otevře pro širokou veřejnost. K vidění budou ukázky keltských řemesel a zbraní, které budou doplněny výkladem o válečnictví doby laténské a také o keltské módě.


Víc o Keltský den ve Východočeském muzeu v Pardubicích


Vyšel Východočeský sborník historický č. 22

Právě vyšlo 22. číslo Východočeského sborníku historického. Další informace o časopise viz

http://vcsh.vcm.cz/

 

Obsah:

F. Kašpárek – T. Mangel: Laténské sídliště v Pohřebačce, okr . Pardubice (Záchranný výzkum v roce 2012), s. 3–72

 

J. Musil – P. Netolický: Zaniklá středověká a raně novověká ves Bolešov v k .ú. Spačice, okres Chrudim, Pardubický kraj. s. 73–114

 

J. Teplý: Hrad Strádov a Jaroš Lacembok z Chlumu, s. 115–136

 

P. Vorel: Zdechovický poklad Hynka Tluksy Vrábského z Vrábí a finanční potenciál české venkovské šlechty koncem 16. století (Spor o šlechtickou pozůstalost v případě smrti zůstavitele bez dědiců a bez pořízeného kšaftu z let 1594–1603), s.137–206

 

L. Nekvapil: Kraj „náboženských blouznivců“ v době rané tolerance : Rychmbursko kolem rok u 1781, s. 207–238

 

M. Macková: Plukovník Ludwig Hohenlohe-Langenburg a Pardubice, s. 239–272

 

V. Kyncl: Heinz Barth , Ležáky a Oradour sur Glane mezi justicí a politikou, s. 273–298


Víc o Vyšel Východočeský sborník historický č. 22


Archeologické přednášky ve VČM v Pardubicích_1/2013

Jarní cyklus přednášek představí zájemcům nejnovější výzkumy pardubických a chrudimských archeologů. Přednášky se konají každou středu v těchto termínech: 3. 4., 10. 4., 17. 4. 24. 4. 2013 od 18:00 v přednáškovém sále VČM.


Víc o Archeologické přednášky ve VČM v Pardubicích_1/2013


Východočeské muzeum v Pardubicích vydalo 21. číslo Východočeského sborníku historického

V čísle 21 najdete tyto studie:

Sídliště z pozdní doby římské a počátku doby stěhování národů v Chrudimi,
J. Musil – J. Jílek

Depot železných předmětů z Mlékosrb, okr. Hradec Králové a další blízké
nálezy z východních Čech
N. Profantová – F. Kašpárek

Spor dlužníka Jiříka Rožce z Bohdanče a Mikuláše Haltýřníka o platnost
prodeje usedlosti (1584-1594)
T. Siglová

Kutnohorský patricijský rod „z Vrchovišť“ v jagellonské době
E. Matějková

Význam kladské vládní mince ve struktuře oběživa v Čechách druhé poloviny
17. století, Vojtěch Brádle

Urozený příbuzný versus profesionální agent. Sonda do komunikační praxe
milánského guvernéra Jeronýma Colloreda ve 20. letech 18. století,
L. Maršálková

Stavebník František Josef Šlik,
L. Rychnová

Spolkový život v Luži,
T. Bandžuch

Služebna Hlavního rasového a osídlovacího úřadu SS v Pardubicích
1941 – 1944,
R. Novotný


Víc o Východočeské muzeum v Pardubicích vydalo 21. číslo Východočeského sborníku historického


Výstava: Keltové ve východních Čechách

Dne 15. 2. v 16:00 bude otevřena ve Východočeském muzeu v Pardubicích výstava Keltové ve východních Čechách. K vidění budou zajímavé nálezy z doby laténské (šperky, zbraně, nástroj a nářadí), které dobře vykreslí život a pohřbívání starých Keltů. Na výstavě spolupracuje sdružení Boii, o.s.

Pozvánka na výstavu Keltové ve východních Čechách


Archeologický přednáškový cyklus v Chrudimi

Dovolujeme si Vás pozvat na nový přednáškový cyklus věnovaný archeologii. Přednášky proběhnou v Regionálním muzeu v Chrudimi ve dnech 14.2., 28.2., 14.3., 28.3. vždy od 18:00 hodin.

Program přednáškového cyklu


Kalendář projektu Laus Archaeologiae v prodeji

Kalendář projektu Laus archaeologiae na rok 2013 je možné zakoupit ve Východočeském muzeu v Pardubicích.  Autorem fotografií je pan Tomáš Kubelka. Kalendář představuje unikátní archeologické nálezy z Pardubického kraje.

Na vydání kalendáře se podíleli:

Prospecto, v.o.s.
e-mail: prospecto@prospecto.cz
web: www.prospecto.cz

Město Litomyšl
web: www.litomysl.cz

Rafael Josef
zemní práce
tel. č. 737 040 945

Všem sponzorům děkujeme.

 


« Older Entries