img

Kalendář projektu Laus Archaeologiae v prodeji

Kalendář projektu Laus archaeologiae na rok 2013 je možné zakoupit ve Východočeském muzeu v Pardubicích.  Autorem fotografií je pan Tomáš Kubelka. Kalendář představuje unikátní archeologické nálezy z Pardubického kraje.

Na vydání kalendáře se podíleli:

Prospecto, v.o.s.
e-mail: prospecto@prospecto.cz
web: www.prospecto.cz

Město Litomyšl
web: www.litomysl.cz

Rafael Josef
zemní práce
tel. č. 737 040 945

Všem sponzorům děkujeme.