img

Keltský den ve Východočeském muzeu v Pardubicích

Dne 21. 5. 2013 od 9:00 proběhne v prostorách Východočeského muzea v Pardubicích doprovodná akce k výstavě Keltové ve východních Čechách. Dopoledne bude věnováno výukovým programům pro školní mládež. Součástí programu bude krátká přednáška PhDr. J. Jílka s názvem „Keltové a my“ a seznámení s řemesly, keltskou zbrojnicí  a zvyky Keltů.  Ty představí na zámeckém nádvoří společnost Armentum, Agentura pro obnovu  a uchování historických tradic a občanské sdružení BOII, o.s.

Od 13:00 do 17:00 se keltský svět otevře pro širokou veřejnost. K vidění budou ukázky keltských řemesel a zbraní, které budou doplněny výkladem o válečnictví doby laténské a také o keltské módě.