img

Nové archeologické periodikum

V měsíci srpnu vydalo Muzeum východních Čech v Hradci Králové první dvě čísla časopisu
Archeologie východních Čech. Časopis navazuje na svého předchůdce Zpravodaj muzea v
Hradci Králové. V novém periodiku najdete jak materiálové studie, tak soupisy jednotlivých
nálezů východočeských muzeí.

Archeologie východních Čech 1

Archeologie východních Čech 1

 

Archeologie východních Čech 2

Archeologie východních Čech 2