img

obr. 1 – Chrudim, Koželužská ulice, dům čp. 108. Detail ostění pozdně gotického okna.

obr. 1 – Chrudim, Koželužská ulice, dům čp. 108. Detail ostění pozdně gotického okna.

obr. 1 – Chrudim, Koželužská ulice, dům čp. 108. Detail ostění pozdně gotického okna.